VERGOEDING

Het eerste consult bij de specialist wordt, met een verwijzing van de huisarts, vergoed door uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal net als bij een behandeling in een algemeen ziekenhuis, het wettelijk verplicht eigen risico met u verrekenen. Naar aanleiding van het eerste consult, wordt met name door het echo onderzoek bepaald of uw behandeling in aanmerking komt voor verzekerde zorg of onverzekerde zorg. In het geval van verzekerde zorg zal de volledige behandeling door uw zorgverzekeraar vergoed worden, eventueel met verrekening van het verplicht eigen risico. In het geval van onverzekerde zorg, zal u een offerte voor de behandeling worden aangeboden. Wanneer u besluit om tot behandeling over te gaan, ontvangt u hiervan de nota, deze dient u zelf te betalen.

Mocht u niet verschijnen op de geplande afspraak of bij het annuleren van uw afspraak binnen 48 uur zijn wij genoodzaakt 50,- euro in rekening te brengen.

Voor uitgebreide informatie omtrent vergoedingen kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur, telefoonnummer 0486-420096.

Flebologisch Centrum Grave is een door het ministerie van VWS toegelaten medisch specialistisch centrum, met een door Vektis toebedeelde AGB code: 22.227184. In ons Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) werken alleen specialisten op het gebied van de flebologie, en geen basisartsen.

Vergoeding van een behandeling door verzekeraars vindt plaats op basis van het zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DOT) systeem. Deze zijn van overheidswege vastgesteld en geven een beschrijving van de behandeling, behandelcode, declaratiecode en de prijs. De zorgverzekeraars kunnen met ziekenhuizen en ZBC over het algemeen prijsafspraken maken over de Dots. In deze gevallen wordt een behandeling rechtstreeks door de zorgverzekeraar vergoed aan de zorgverlener. Wij verwijzen U naar de lijst van gecontracteerde zorgverzekeraars.

Voor behandelingen waarvoor geen prijs is overeengekomen met een zorgverzekeraar geldt de passantenlijst, welke u terug kunt vinden op onze website. Aangezien het merendeel van de door ons uitgevoerde behandelingen verzekerde zorg betreft, vindt er over het algemeen vergoeding plaats door de zorgverzekeraars. Niet gecontracteerde zorgverzekeraars kunnen er voor kiezen slechts gedeeltelijk (meestal 70% tot 100%) te restitueren, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De patiënt dient in dit geval de rekening zelf bij zijn zorgverzekeraar in te dienen en de nota (deels) zelf te voldoen. Informeer derhalve vooraf bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding van uw behandeling zodat u weet of u mogelijk moet bijbetalen.